Ty sám sa skúmaj…

9 JÚLA 2021
Jedni skúmajú Slovo Pána s ochotou, iní zo zvedavosti, či nevôľou, ďalší v ňom dokonca hľadajú argumenty proti Bohu.

A sú aj takí, ktorí sú zmýšľaním o Božom Slove a prístupom k Nemu Aténčanmi, návštevníkmi, či turistami:

Sk 17,21: Lebo všetci Aténčania, aj hosťujúci cudzinci a turisti v Aténach boli zvyknutí tráviť čas nič nerobením, predvádzajúc sa hlúposťou o poslednej novinke v správach.

Výsledok ich konania, je tak vždy rovnaký: nič nenájdu, nič nepochopia, žiadne ovocie Bohu neprinášajú. Prečo?

Lebo nerobia toto:

Sk 17,11: A tí boli ušľachetilejší než Solúnčania. Berejskí Židia prijali Pánovo Slovo so všetkou ochotou a pripravenosťou konať tak, každý deň opakujúc, skúmajúc a analyzujúc Sväté Písma, aby videli, či to tak môže byť. 

Si taký a robíš tak?

Najnovšie príspevky