Úcta k rodičom

10 MÁJA 2022

Jednou zo zakázaných foriem správania je preklínanie rodičov, či už počas ich života, alebo po ich smrti.

Lv 20,9:  Lebo každý, kto by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, istotne zomrie; preklial svojho otca alebo svoju matku; jeho krv bude na ňom.

Úcta k rodičom – aspoň do určitej miery – je klasickým príkladom správania, ktoré sa zdá byť také logické, že by sme sa tak správali, aj keby nám to Boh neprikázal. Dôvod, prečo nám Boh napriek tomu prikazuje dodržiavať takéto pravidlá je ten, že to, čo je pre nás prirodzené, či už dobré alebo zlé, je obmedzené ľudskou prirodzenosťou. Tým, že Boh začlenil inak samozrejmé správanie do Božích prikázaní, nám umožňuje ísť za hranice našej prirodzenosti.

Zákon nás tak oslobodzuje od našich ľudských obmedzení a umožňuje nám podieľať sa na Božej nekonečnosti odhalením našej nekonečnej duchovnej podstaty. Doslova nás dvíha z prízemného správania do nadprirodzených výšok.

Najnovšie príspevky