Ultimátne Poznanie

2 JÚLA 2022

Kedy bude učiteľ vedieť, že jeho lekcia bola absorbovaná? Keď žiak zvolá: “Ak áno, ako by mohol nejaký kút tohto sveta zostať taký, aký je?”

Kedy sa Mojžiš dozvie, že uspel?

Kedy bude učiteľ vedieť, že jeho žiaci absorbovali lekciu?

Kedy sa učiteľ dozvie, že jeho ľud skutočne strávil všetko, čo do nich nalial?

Keď sa študent zvrtne a zvrtne a podráždene zvolá: „Ak je to tak, čo robím tu, kde som? Ak je to tak, prečo tu vôbec niekto z nás je? Ak je to tak, toto je tesná škrupina, malá bunka! Ako dlho takí môžeme zostať?!”

„Ak je to tak, prečo sú moje oči slepé, keď vidím túto pravdu, ktorá ma obklopuje? Prečo sú moje uši hluché k symfónii, v ktorej hrám? Ako mohol svet zostať taký chladný? Ako by mohol ktorýkoľvek kút tohto sveta zostať taký, aký je?”

Steny exilu celého sveta sa vtedy okamžite zrútia na zem.

Najnovšie príspevky