Veľa a Mnoho

10 JÚLA 2021
Máš veľa vecí? Alebo máš mnoho svetla?

Ezau povedal: „Mám toho veľa.“

Jacob povedal: „Mám všetko.“ Rovnako ako v prípade „všetko, čo potrebujem“.

Ezau mal šesťčlennú rodinu. Volali ich „šesť duší“. Množné číslo.

Jakub mal sedemdesiatčlennú rodinu. Volali ich „sedemdesiatka duše“. Jednotné číslo.

Ezau žil v zrnitom, roztrieštenom a rozdrobenom svete, v ktorom zhromaždil veľa vecí a veľa ľudí. Hlučný svet.

Jakub žil vo vesmíre, jedinečnom celku, v ktorom sa stretol iba s ďalším prejavom bytostnej jednoty. Nech bol kdekoľvek, mal všetko.

A ty? Máš veľa vecí? Alebo máš mnoho svetla?

Najnovšie príspevky