Všetci Môžete Prorokovať

28 JÚNA 2023

Apoštol Pavol vo svojom prvom liste Korintskej Cirkvi znovuzrodených Kresťanov hovorí:
Všetci Môžete Prorokovať.

Naša biblická prorocká škola preto vychádza v ústrety novým, INTENZÍVNYM kurzom, ktorý je cestou do myslenia a životného štýlu Prorockého Bojovníka. Naučíš sa v ňom, aká dôležitá je odvaha, viera a pochopenie tvojej skutočnej autority v Kristovi.

Je čas zrušiť súhlas s malosťou a malomyseľnými spôsobmi, akými si zmýšľal v minulosti. Osloboď sa od opakujúceho sa prízemného myslenia, pretože Boh ti uvoľňuje nový spôsob myslenia. Dostaneš nové myšlienky, nové plány, nové nápady, novú kreativitu a čerstvé pomazania. Proroctvo bude prúdiť z teba presne tak, ako má! Si pripravený ísť ďalej, než si bol predtým? Ísť za plytké vody a rozvíjať životný štýl hlbokého zjavenia?

Kurz je pre TEBA, kto skutočne veríš v Krista, otvorenou výzvou, aby si v sebe našiel ten divoký, zjavujúci hlas Boha, ktorým si a upevnil sa v tom, kým si vždy mal byť.

Srdečná vďaka za prijatie všetkým účastníkom kurzu.

Boli ste fantastickí!

Pre info o nových akciách HZP sledujte náš web.