Zapáľ Každý Plameň

24 JÚNA 2022
Každá duša musí zapáliť svoj vlastný plameň a ani jedna nemôže zostať temná alebo šerá.

V jeruzalemskom chráme bol sedemramenný svietnik.

To sme my, potomkovia veriaceho Abraháma.

Každý z nás je plameň. Jeden plameň  horí jemne. Ďalší horí zvučne. Až kým sa sedem vetiev nenaplní miliónmi zreteľných, jedinečných plameňov.

Všetci sú ťahaní nahor, všetci túžia po znovuzjednotení so svojím Bohom.

A to je dielo kňaza Árona, kňaza láskavosti a lásky:

Aby každá duša horela svojím vlastným plameňom a ani jeden aby nezostal temný alebo šerý.

Najnovšie príspevky