Zapáľ Každý Plameň

9 JÚLA 2021
V jeruzalemskom chráme bol sedemramenný svietnik.

To sme my, deti Svetla.

Každý z nás je plameňom. Jedna duša horí jemným plameňom. Ďalšia blčí. Až kým nebude sedem ramien svietnika naplnených miliónmi zreteľných, jedinečných plameňov.

Všetci sú priťahovaní smerom nahor a všetci túžia po znovuzjednotení so svojim Milovaným na Výsostiach.

A toto je dielo Krista, Veľkňaza milosrdenstva a lásky:

Aby každá duša mohla spaľovať svoj vlastný plameň a ani jedna nezostala tmavá ani temná.

Najnovšie príspevky