Zavŕšená Pokora

2 APRÍLA 2024
Keď Áron dokončil svoje obety, požehnal Boží ľud.

Lv 9:22: Áron zdvihol ruky k ľudu a požehnal ho.

Hoci si Áron uvedomoval, že práve jeho vykonávanie rituálov tohto špeciálneho dňa prinesie Božiu prítomnosť do Svätostánku, a robil všetko presne tak, ako mu Mojžiš prikázal, stále sa cítil nehodný svojej úlohy. Spomienka na účasť na incidente o Zlaté teľa ho stále ťažila.

Ako všetci veľkí, Boží vodcovia, bolo to Áronovo pokánie duchom za hriech zlatého teľaťa, vďaka čomu sa skutočne hodil na svoju úlohu.

Najnovšie príspevky