Zlých duchov vyháňajte

19 MÁJA 2023
Dar Ducha Svätého som prijala pár rokov pred krstom v Ježišovom Mene. Presne, ako to opisuje Pánovo Slovo v Skutkoch apoštolov (Sk 10:44n). Spolu s darom Ducha Svätého som vtedy dostala aj jeden “obyčajný darček” – knihu o živote kňaza Jána Máriu Vianney s názvom: Aj diabol pred ním kapituloval. Toto úžasné dielko ma priviedlo k zamýšľaniu sa nad tým, prečo nám dal svoje Slovo a akú nesmiernu moc Jeho Slovo má.

A počas rokov kráčania s Pánom mi došlo, prečo nám Ježiš dal Ducha Svätého a misiu (Mt 10:8; Mk 16:17-18)

Pochopila som, že až poslušnosťou Jeho Slovu a konaním toho, čo robil On sám, sme podobní Jeho obrazu. A že dar Ducha Svätého (NIE DARY – Kto číta, nech pochopí), nie je akási prázdna medaila bez obsahu, ale skutočne nadprirodzene mocný nástroj Božej vlády na zemi. Že tento DAR, ktorým je Ježiš sám v nás (Jer 31:31-34; Joel 2:28-32), je doslova občianskym preukazom skutočne veriaceho. To ma pohlo najprv k štúdiu Písma a neskôr aj démonológie a oslobodzovania od zlých duchov. A neostalo len pri štúdiu.

Mala som za sebou asi tretiu, či štvrtú lekciu démonológie a v tom čase sme sa chystali s manželom na Turíce do Čiech. V tom čase sme žili v Belgicku a aj táto skúsenosť sa stala v tejto krajine.

Pred odchodom sme zašli do mesta, aby sme vybrali peniaze z bankomatu. Pred nami stáli dvaja mladí muži, z ktorých jeden práve vybral peniaze. Už sa zdalo, že odídu. Ale priateľ, ktorý vyberajúceho peniaze podľa všetkého iba sprevádzal, vôbec nevyzeral na to, žeby chcel odísť. Práve naopak: rozhliadal sa a bolo vidieť, že chce vyprovokovať problém.

Môj manžel si to neuvedomil hneď a opýtal sa ich, či by boli takí dobrí a presunuli sa, aby nám uvoľnili miesto na výber. Prvý z nich sa automaticky presunul, aj sa ospravedlnil. Druhý muž začal byť vulgárny a slovne agresívny.

Zrazu som počula Ducha, ako mi hovorí: “Dotkni sa ho!” Poslúchla som a dotkla sa ramena onoho človeka s tým, že nemá dôvod reagovať podráždene. Keď som to spravila, uvedomila som si, že ten človek bol ako železná socha. Bol úplne tuhý. Vtedy mi Duch Svätý povedal: “Toho muža ovláda démon.” Vtedy som si uvedomila, že ma Pán práve vovádza do praktickej skúšky oslobodzovania od zlých duchov a v duchu som sa zmohla na: “Pane, už aj?” On mi však iba pripomenul: Máš predsa vieru. 

Ale to už mi ten muž nadával do kadečoho a zdalo sa, že ma udrie. Poslúchla som Boha, a aby som sa ubezpečila, že si to, čo som počula, nenamýšľam, ozvala som sa k tomu človeku v Slovenčine: “V Mene Ježiša Krista ti prikazujem mlč a vyjdi z neho!”

Ten muž sa stiahol, akoby dostal facku, ale démon cez neho znova prehovoril: “Nebudem ticho a nevyjdem! A hovor so mnou po Holandsky, nie svojím jazykom!” To mi stačilo na to, aby som sa ubezpečila, že sa ku mne skutočne ozýva démon. Ten muž nemohol rozumieť tomu, čo hovorím v Slovenčine. Ale iba démon mohol rozumieť tomu, čo hovorím, aj že je to môj rodný jazyk, preto reagoval; skúšal odporovať. Preto som mu ešte raz prikázala: “Nečistý duch, v Mene Ježiša Krista ti prikazujem: Vyjdi z tohto človeka! Nech ti Pán zavrie ústa! Nemáš právo trápiť Boží ľud!” V tom momente sa ten muž skrútil a vyšiel z budovy banky. Celú vec snímali dve stropné kamery banky.

Môj manžel, ako aj priateľ toho muža, ku mne ihneď pristúpili a obaja, ešte stále šokovaní, sa pýtali: “Čo si mu to povedala, že ťa poslúchol? Akým jazykom si k nemu hovorila? Báli sme sa, že ťa udrie.” Vysvetlila som, že sa niet čoho báť, že ten muž bol v zajatí démona, ktorý ho ovládal, ale že už je to v poriadku (Lv 15:31).

Nedohovorili sme, keď sa ten muž, z ktorého Pán práve vyhnal démona, vrátil. Avšak teraz už s plačom a takmer na kolenách sa ospravedlňoval, že ani nevie, čo sa to vlastne stalo. A začal nám rozprávať o svojom trápení.

Z banky sme nakoniec odišli pokojne a bez ujmy na zdraví. Keďže toto bola moja a manželova druhá spoločná skúsenosť s oslobodzovaním od zlých duchov, môj muž sa ma po ceste domov v aute opýtal: “To na teba teraz budú skákať všetci diabli okolo?” Ešte dlho do noci sa nevedel upokojiť pri pomyslení, že by mi ten človek ublížil. Ale nič sa nestalo a tak aj manžel napokon uznal, že Pánovo Slovo je naozaj učenie s mocou. Nech je zvelebený Pán, ktorý naozaj oslobodzuje svoj ľud!

Zuzana

Najnovšie príspevky