Zmena života začína v nás

25 AUGUSTA 2021
Ponúkam ti tri jednoduché, ale výnimočne hlboké pravdy, ktoré majú moc úplne zmeniť tvoj život.

Mnohí Židia v mestách a dedinách Ježišových čias boli jednoduchí, ale dbali na to, aby dodržiavali prikázania podľa svojho najlepšieho vedomia. Stanovili si čas pre každodenné modlitby a rešpektovali učenie sa Božieho Zákona. Boli to úprimní Židia, ktorí sa snažili, ako najlepšie vedeli. Mnohým však srdcia zovrel ľad. Konali správne, ale do ich duší prenikal chlad. Útrapy života, nadvláda Rimanov a každodenná drina zotreli radosť v ich srdciach a škrípali v ich zmysle. Židovské telo robilo, čo potrebovalo, ale židovská duša bola letargická, polovedomá. Takýto bol stav života viery Židov, keď do ich životov vstúpil Vykupiteľ Ježiš.

Ako teda Ježiš a Jeho dielo omladili ducha Židov a odvtedy miliónov po celom svete ? Výukou evanjelia Vykúpenia, v ktorom sa zameriavali na tieto tri jednoduché, ale nesmierne hlboké myšlienky:

(1) Ježiš všetkým ustavične pripomínal, že sme duše v tele a učil nás o nekonečnej sile našej duše. Každý Znovuzrodený Kresťan – bez ohľadu na to, aký je jednoduchý alebo vzdelaný, bez ohľadu na svoj pôvod, momentálny stav viery, talent alebo miesto, kde sa v spoločnosti nachádza – je Božím dieťaťom, úplne viazaným na Boha, ktorého láska k nám je nekonečná a bezpodmienečná. A keďže máme toto neustále dynamické puto a vzťah s Bohom, máme aj nekonečné možnosti.

(2) Z faktu, že nás Boh tak veľmi miluje vyplýva, že nás neustále stráži a v skutočnosti dohliada a určuje aj ten najmenší aspekt celého stvorenia. Preto Ježiš prišiel obnoviť stratené Božie Synovstvo a to plánom, ktorý nazval Znovuzrodenie (Jn 3:3.5). Božská prozreteľnosť znamená, že všetko v našom svete, ako aj každé naše stretnutie, dobré aj zlé, je presne také, aké má byť, pre pozitívny zážitok z duchovného rastu. A Ten je možný až PO prijatí znovuzrodenia, nie pred ním.

(3) Vedomie, že Boh, ktorý má k nám takú ohromnú lásku, je všetko vopred určené, prirodzene vytvára život plný obrovskej radosti. Toto zažíva každý znovuzrodený a v dôvere vo Všemohúceho Živiteľa sa nebojí ani o svoje materiálne zabezpečenie. Premýšľaj o tom, aký je Boh dobrý a chce pre nás len to dobré. Oslavuj Boha a Jeho lásku k tebe a v tebe a zažívaj radosť z plnenia Jeho vôle.

Žijeme v 21. storočí, vo veľkých, či menších, uponáhľaných metropolách. Možno sme sofistikovanejší, ale životné útrapy, neustále boje, každodenná drina zotierajú našu radosť a nahlodávajú náš zmysel pre zmysel a cieľ všetkého. Tu je na mieste úsilie  zachovať horlivosť pre Pána a Jeho dielo, aby sa naše duše necítili letargické a aby v nás neochladla Jeho láska.

V rámci prípravy na nadchádzajúci Deň Zmierenia – Deň Znovuzrodenia v živote mnohých, začína duša veriaceho, ktorý sa na tento sviatok pripravuje, žiariť. Aký úžasný čas pre oživenie duší, aby do nich Boh mohol vliať životodarné teplo, vieru a zmysel tým, že sa zamerajú na tieto myšlienky a budú študovať Kristove doktríny, ktoré sú v našej dobe skutočne životne dôležité.

Najnovšie príspevky