Zrnko múdrosti – O svetle

9 JÚLA 2021
V skutočnosti nie je potrebné meniť svet. Každá vec má svoje miesto a na tomto mieste je to dobré. Všetko, čo potrebujeme, je Svetlo sveta.

Prečo je Boží Zákon porovnávaný so svetlom? Pretože nám zjavuje miesto každej veci.

Ježiš je Svetlo sveta. Svetlo tohto sveta, v ktorom žijeme a napriek tomu ľudia milujú tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky sú zlé.

V skutočnosti teda nie je potrebné meniť svet, ale nás samých. Všetko ostatné je tu a je to dobré.

Každá vec má svoje miesto a na tomto mieste je to dobré. Celkovo je to veľmi dobrý, krásny svet. Všetko, čo potrebujeme, je Svetlo sveta – Kristus.

Čo je to svetlo? Svetlo nič nepridáva ani neuberá. Odhaľuje iba zmysel a účel všetkého, na čo svieti.

Spomeň si na svoj vlastný domov. V tme neexistuje spôsob, ako zistiť, čo patrí do tvojej skrine a čo patrí do bielizníka, čo je pripravené na použitie a čo je potrebné opraviť. Namiesto toho je to, čo by sa dalo umyť alebo opraviť, odmietnuté a pohŕdané, a náš najcennejší majetok sa tak môže stať najväčším nebezpečenstvom.

Zapni však jedno malé svetlo a z nebezpečného miesta sa stane domov. S každým pridaným svetlom sa zrazu staneš bohatší a požehnanejší.

Aj tento svet má byť domovom Boha. Boží Zákon je jednoduchý. Zažiar ním a uzdravíš svet.

Najnovšie príspevky