Ako byť duchovný

5 FEBRUÁRA 2022

Ak je tu tento svet zámerne, zámer je tu teraz.

Môžeš byť osvietenou bytosťou. Môžeš stráviť svoj život v púšti, ďaleko od ľudstva a zamerať svoju myseľ na vyššie sféry.

Alebo by si mohol zostať tu, s nami ľuďmi, možno ako učiteľ. Strávil by si svoj život pestovaním malých myslí v nádeji, že im prinesieš radosť úžasu nad svetom, v ktorom žijú.

Akou cestou budeš bližšie k Bohu?

Záleží na ceste. Kde je Boh?

Ak Boh dal svetu byť spontánne, nezaujate – rovnako ako nám slnko poskytuje svetlo a teplo bez akýchkoľvek investícií z jeho strany –, potom sa Boh nachádza mimo tohto sveta a ty k Nemu budeš oveľa bližšie, keď sa od nás budeš držať ďaleko.

Ale ak Boh stvoril svet zámerne, pretože to je to, po čom túži a o čo sa stará, a tak sa vložil do tohto stvorenia, aby tu bolo možné nájsť Jeho samotnú podstatu a bytie, potom tu zostaň a nájdi Ho medzi nami.

Najnovšie príspevky