Ako Milovať Boha

29 JÚLA 2023
Mojžiš povedal ľudu Izraela, že správnou odpoveďou na Božie sebazjavenie prostredníctvom Zákona je plniť Jeho prikázania z lásky.

Dt 6:5: Mojžiš povedal ľudu Izraela, že ak budú rozjímať o Božej prítomnosti vo svojom živote, „Budeš milovať Boha celým svojím srdcom.

Ak niekto miluje Boha, netreba mu to hovoriť; ak nemiluje Boha, ak mu to povieš, nezmení jeho názor. Preto stredoveký mudrc rabín Moses Maimonides aj rabín Yisrael Ba’al Shem Tov, vysvetľujú tento verš ako prikázanie aj prisľúbenie. Je nám prikázané, aby sme rozjímali o jedinečnosti Boha, ktorá je opísaná v predchádzajúcom verši – „Počuj, Izrael, Boh je náš Boh, Boh je Jeden“. Ak dostatočne hlboko rozjímame o význame tohto verša, sme si istí, že tým skutočne zamilujeme Boha

Najnovšie príspevky