Bez Reakcie

23 APRÍLA 2023
Ignoruj nutkanie vrátiť škaredosť v naturáliách. A Boh urobí to isté s tebou.

Povahou ľudskej bytosti je jednoducho reagovať, hádzať na druhých liek, ktorý podali tebe.

Toto by radil Rava, babylonský židovský mudrc: Ignoruj nutkanie vrátiť zlým za zlo, zranením za zranenie, opovrhovať za opovrhnutie
— a nebeský súd bude ignorovať tvoje opovrhovanie, tvoje ubližovanie, aj tvoje skutky, ktoré neboli dobré.

Boh zatieňuje človeka. Prekroč svoju prirodzenosť voči ostatným a On urobí to isté s tebou.

Najnovšie príspevky