Boh Sľubuje; Boh Naplní

18 MÁJA 2022
Boh povedal Mojžišovi, že Synovia Izraela musia nechať svoje polia v krajine Izrael ležať ladom celý jeden rok po tom, čo ich šesť rokov obrábali. Aby im to umožnil, Boh povedal, že „prikáže požehnanie“ úrody šiesteho roku, čím zabezpečí, že pôda bude dostatočne úrodná na oba roky.

Lv 25,4; Ale v siedmom roku bude Sabat Sabatov na zemi, Sabat pre Pána; nebudeš siať svoje pole, ani nebudeš prerezávať svoju vinicu.

Hoci ponechanie pôdy jeden rok ladom môže skutočne zlepšiť jej úrodnosť, nemôže to byť účelom Sabatného roka. Keby to tak bolo, Boh by bol sľúbil zvýšiť úrodu v roku nasledujúcom po roku úhoru, nie v roku, ktorý mu predchádza. Sľubom zvýšeného výnosu v šiestom roku – ktorý by mal byť prirodzene najmenej produktívny! – nám Boh ukazuje, že zdrojom zvýšeného výnosu je konkrétne a výlučne Jeho požehnanie.

Ponaučenie pre nás je nasledovné: Ako Kristovi sme povinní tráviť čas každý deň modlitbou a štúdiom Božieho Zákona; máme dávať milodary, podporovať biblické vzdelávanie a zdržať sa práce počas sabatu a Božích sviatkov. Veď ako inak môžeme dúfať, že budeme žiť finančne zdravý život, keď už naši nežidovskí susedia, ktorí nie sú „handikepovaní“ žiadnou z týchto povinností a obmedzení, majú nesmierny problém uživiť seba a svoje rodiny?

Sobotný rok nás učí, že keď robíme to, čo Boh chce, požehná nás – nielen duchovne, ale aj materiálne.

Najnovšie príspevky