Božia palica

7 JANUÁRA 2024
Mojžiš sa obával, že Židia neuveria, že ho poslal Boh, a tak mu Boh dal moc robiť konkrétne zázraky, ktoré dokazovali, že je na Božom poslaní.

Nakoniec sa Mojžiš vyhováral, že jeho rečová vada mu bráni byť efektívnym vodcom. Na to Boh odpovedal, že Mojžišov starší brat Áron je nadaný rečník a bude hovoriť namiesto neho. Boh potom informoval Mojžiša, že faraón odmietne prepustiť Židov a že tak urobí až potom, čo utrpí zázračné rany. Boh teda prikázal Mojžišovi, aby si vzal svoju palicu, s ktorou bude robiť tieto zázraky.

Ex 4:20: Mojžiš vzal do ruky Božiu palicu. 

Aj keď, ako uvidíme, Mojžiš vzdal faraónovi poctu, ktorá patrí kráľovi, a hovoril s ním úctivo, nerobil žiadne kompromisy v požiadavkách týkajúcich sa duchovných a fyzických potrieb ľudí. Hovoril s „Božou palicou v ruke“, t. j. s autoritou a odhodlaním.

Poučením pre nás je, že vždy, keď sme konfrontovaní s „egyptským kráľom“, t. j. niekým, kto sa nám snaží vnútiť prvky životného štýlu, ktorý je v rozpore s našimi hodnotami a zásadami – či už prostredníctvom láskavosti alebo sily – musíme uznať neoddeliteľné nebezpečenstvo podľahnúť takémuto tlaku. Nakoniec, aj nám tento faraón povie, aby sme sa utopili (alebo naše deti) v materiálnej kultúre. Preto musíme s rešpektom, ale rozhodne trvať na tom, aby sme žili podľa Božích hodnôt.

Najnovšie príspevky