Božie Požehnanie

16 SEPTEMBRA 2023
“Božie požehnanie prináša bohatstvo.” (Prís 10:22)

To platí vo všeobecnosti, ale najmä pre toho, kto venuje svoj čas, aby sa zaoberal potrebami komunity v otázkach lásky a posilňovania viery;

Ako sa hovorí: „Boh nezostáva dlžný“.

Za každú dobrú vec, ktorú človek urobí, dostane od Boha veľkú odmenu, deti, zdravie a živobytie, v hojnosti.

Najnovšie príspevky