Božie Slovo

6 OKTÓBRA 2023
Mojžiš v požehnaní kmeňa Jozefa prorokoval, že ich územie bude bohato úrodné.

Dt 33:13-16: Mojžiš povedal o kmeni Jozefa: Nech je jeho krajina požehnaná Bohom nebeskými dobrotami. . . s pochúťkami vyrobenými slnkom, s pochúťkami dozrievanými mesiacom . . . s večnými lahôdkami kopcov, s lahôdkami zeme.

Mojžiš požehnal kmeň Jozefa nielen ich hmotnými potrebami, ale aj „lahôdkami“, čím naznačil, že sa budú tešiť z materiálnej hojnosti. Slovo „lahôdky“ sa v týchto veršoch spomína päťkrát, čo zodpovedá piatim knihám Mojžišovým.

Tóra je náš duchovný pokrm – potrava našich duší – takže Mojžišovým požehnaním pre kmeň Jozefa bolo, že štúdium Tóry by nemalo dušu len vyživovať, ale napĺňať ju rozkošou a potešením.

To nás učí, že v čase, ktorý si vyhradíme na štúdium Božieho Slova, by sme mali zabudnúť na všetky naše svetské starosti, aby sme sa mohli úplne ponoriť do Slova, a tak si užiť Jeho štúdium naplno. Tým získavame Božie požehnanie pre materiálnu hojnosť. (Kaz 7:12)

Najnovšie príspevky