Božie Slovo

28 JANUÁRA 2022
Božie Slovo je v našich životoch vždy problémom. Ale najväčší dar, aký môže človek kedy dostať, je práve počuť toto posolstvo, posolstvo Evanjelia Vykúpenia, pretože jemu sa má prispôsobiť náš život viery. Božie Slovo sa však stáva “problémom”, pretože testuje život človeka a stanovuje normy prijateľného správania a postojov.

Hebr 4,12-13: Lebo Božie Slovo je živé a mocné, ostrejšie než každý dvojsečný meč a preniká až po rozdelenie duše a ducha, kĺbov a kostnej drene a je schopné rozsudzovať myšlienky a úvahy vnútorného nasmerovania srdca, A niet ničoho stvoreného, čo by bolo pred Jeho zrakom skryté, ale všetko je obnažené a vystavené očiam Toho, ktorému sa budeme zodpovedať.

Verš 12 hovorí, že Božie Slovo je také ostré, že preniká až po rozdelenie duše a ducha, kĺbov a kostnej drene. Predstav si to. Tento verš nám nádherným spôsobom zjavuje najdôležitejšiu a najúžasnejšiu pravdu nášho bytia: sme duše v tele, nie iba telá. A Božie Slovo preniká úplne celé naše bytie a je schopné rozsudzovať naše myšlienky a úvahy vnútorného nasmerovania nášho srdca. Boh nás vidí skrz naskrz a naozaj nič pred Ním nemožno skryť.

Verš 13 obsahuje ďalší, veľmi živý obraz: „všetko je obnažené a vystavené očiam Toho, ktorému sa musíme zodpovedať“. V gréckej literatúre táto ilustrácia poukazuje na dve veci. Po prvé, zobrazuje kňaza pripraveného obetovať zviera, takže otočil hlavu zvieraťa, aby ho dal do polohy, v ktorej mu podrezal hrdlo. Inými slovami, zviera sa muselo pozerať do očí svojho kata a on sa zase musel pozerať do očí zvieraťa. Tak sa aj my musíme chcieť v pravde pozrieť do očí svojim hriechom ešte predtým, než ich od seba odtneme.

Druhý obraz je v niektorých smeroch ešte živší. Čerpá z prostredia olympijských hier, na ktorých zohralo významnú úlohu zápasenie. V tomto obraze je jeden z konkurentov pritlačený k zemi. Jeho súper nad ním ho zviera spôsobom, ktorý položil ramená porazeného na podložku a jeho tvár bola otočená tak, že sa musel svojmu premožiteľovi pozerať priamo do očí.

Každý musí čeliť Božiemu Slovu priamo. A každý z nás sa Mu raz do očí pozrie, to je isté. Božie Slovo je živý Ježiš Kristus, keďže jemu bol zverený súd nad nami. Všetci budeme stáť na Božom Súde pred Jeho Súdnou Stolicou, Jeho Súdnym Trónom. (Rim 14:10). Práve teraz sme onen premožený zápasník pritlačený Božím Slovom, pretože teraz je súd nad Božím Domom (1Pt 4:17).

Čo robíš s odkazom Evanjelia? Ako ovplyvňuje tvoj život? Má na teba tento svet taký vplyv, že v tebe vytvára svoje ovocie, možno apatiu k Božím veciam a prílišný záujem o veci tohto sveta? Ako naznačuje Zjavenie, Laodicejčan nie je lenivý. Je bohatý na nesprávne veci a svoju energiu plytvá iba na ne. Dokonca Bohu hovorí: “Nič nepotrebujem.” Lenže ako žiadne telo na zemi nemôže žiť bez ducha života, tak ani duša človeka nemôže žiť bez Boha. Veriaci, či ateista, nik z ľudí bez Boha žiť nemôže a ani nežije. A keďže to On odníma ducha života ľuďom aj zvieratám, nik z nás bez Neho ani neumrie, a preto ani Jeho súdu nik z nás neunikne.

Dovoľuješ Božiemu Slovu aby ťa premeňalo na Jeho obraz? Alebo, zakladajúc si na svojej viere, znova a znova potrebuješ, aby ťa niekto učil začiatočným princípom Božích Slov a stal si sa takým, čo potrebuje mlieko, a nie pevný pokrm?

Najnovšie príspevky