Bratská Láska

30 JANUÁRA 2022
Božia prítomnosť odmieta prebývať uprostred hádok a nejednoty. Len keď boli Židia zjednotení vo vzájomnej harmónii, mohli dosiahnuť harmóniu s Bohom, potrebnú na prijatie Jeho Zákona.

Ex 19,2: Izrael sa tam utáboril [ako jeden zjednotený ľud] oproti vrchu.

To isté platí aj dnes. Samozrejme, Zákon môže študovať každý, ale Božia inšpirácia, ktorá nám poskytuje oveľa hlbší pohľad a umožňuje nám zažiť Božiu prítomnosť v Zákone, je naša len vtedy, keď sa aktívne zaujímame o našich blížnych.

Áno, je tu ďalšia lekcia. Židia sa mohli zjednotiť pri vrchu Sinaj, pretože boli „čelom k vrchu“ – t.j.sústredení na Boha, ktorý im sľúbil dať svoj Zákon. Keďže všetci máme rôzne intelektuálne schopnosti, emócie, charakterové črty a názory, neexistuje prirodzený – rozumej náš – spôsob, ako si zachovať svoju individualitu a stále fungovať ako jedno zjednotené telo.

Len ak sa zameriame na Boha, naše rozdiely zrazu prestanú byť prekážkou jednoty. Tie stále existujú, pretože všetky sú potrebné na naplnenie nášho kolektívneho Božského poslania. Ale naša spoločná oddanosť Božej vôli premieňa tieto rozdiely na odrazové mostíky k nášmu cieľu, nie na prekážky k nemu. (Ef 4:12)

Najnovšie príspevky