Buďte ako Deti

14 APRÍLA 2021
Nie, reč nebude o infantilnom správaní, ani o osemnástich rokoch dozrievania do dospelosti. Bude o tom, ako sa stať Božím Dieťaťom – Jeho Synom, či Dcérou. A Boh je Duch.

Dobre, Boh je Duch. Ale čo potom znamená Jeho varovanie:

“Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho Kráľovstva”?

Ak túto podmienku vstupu do Božieho Kráľovstva máme splniť, treba sa nám zjavne najskôr čo-to naučiť o dieťati. Čo je to dieťa? Mláďa človeka. Detstvo každého prechádza niekoľkými štádiami, ktoré platia aj v duchovnej oblasti. Preto sa na ne pozrime:

  1. Najprv sme novorodenci – to sa stane pri našom fyzickom narodení. Prenatálany, ani postnatálny plod novorodencom nenazývame.
  2. Ale už na druhý deň po narodení dieťa prestáva byť novorodencom a stáva sa batoľaťom, lebo len leží a batolí sa. Toto obdobie je pre jeho vývoj veľmi dôležité a tovnako je aj pre ten duchovný.
  3. Potom príde dieťa do štádia “lezúň”. Vtedy už aj sedí, ale neobsedí. A keď sa dá, alebo ich pozornosť zaujme nejaké trblietavé sklíčko, už aj sa za ním ťahajú a všetko chytajú, aj opakujú.
  4. Ďalším štádiom je, keď sa dieťa začne stavať na nohy a chodiť a učiť sa hovoriť. Toto je preň veľmi dôležité obdobie, lebo tu začína byť samostatné. A toto sa deje aj v duchovnej oblasti.
  5. Fyzická zrelosť sa dosahuje vo veku 18 rokov.

V čom je teda rozdiel medzi dieťaťom ľudským a duchovným, keď vidíme, že jedno aj druhé sa deje podobne a v rovnakých sekvenciách? V čom je náuka stať sa ako deti? Je v tomto:

Boh je Duch a preto aj Jeho deťmi nazývame iba duchovných, to jest duše v tele, naplnené Duchom Svätým. Tak ako ľudské dieťa vstupuje do ľudského života narodením,  aj duchovné deti vstupujú do Večného Života duchovným znovuzrodením.

  1. Duchovným novorodencom je človek len v deň svojho ZnovuZrodenia. Nie v dňoch pred ním, ani po ňom.
  2. Rovnako tak je aj duchovné batoľa v prvé mesiace živené duchovným mliekom, t.j.pokáním a učením Zákona aj doktrín Ježiša Krista, vďaka ktorému rastie jeho duchovná sila a schopnosť zmýšľať duchovne.
  3. Aj duchovné dieťa prechádza do štádia duchovného lezúňa, a ani ono pri učení, modlitbe, aj samoštúdiu Písma neobsedí. A samozrejme, že aj jeho rozptyľujú a vábia všetky duchovné veci v jeho okolí, za ktorými sa hádaj čo? Áno, ťahá a všetko chytá a opakuje.
  4. Potom aj tu prichádza obdobie, keď sa Božie dieťa začne stavať na nohy, rozumej: začne chápať zmysel svojej spásy a slobody a naučí sa aj správne hovoriť, a začína slúžiť. Samozrejme, aj ono zo začiatku zažíva tisíc krát opakovanie slov a “pád späť na základňu”.
  5. Duchovnú zrelosť a plodnosť je možné dosiahnuť už v prvom roku, NAJPOZDEJŠIE však do 3 rokov od znovuzrodenia. Po troch rokoch  v sebe náuku už len zdokonaľujeme – meníme sa z drevenej nádoby cez striebornú na zlatú – na tú, ktorá je určená pre použitie v Chráme Živého Boha.

Takto naozaj všetko Božie stvorenie sleduje Boží zámer a cieľ a je mu Bohom ustanovený poriadok vzniku, prejavu aj života. A je naozaj nemožné hocktoré štádium preskočiť, či obísť. Tí, ktorí sa o to pokúsia, si sami zbytočne spôsobujú bolesť. Ak teda stretneš duchovného, ktorý hovorí, že v niečom nevie chodiť, je to preto, že nepochopil prirodzený rast a vedome, či nevedome sa snaží urýchliť prechod do vyššieho štádia, alebo sa duchovne ešte dosť nehýbal – nevyrástol.

Ale ak vyrastie, stane sa z neho naozaj Boží Syn, či Dcéra s mocou živého Boha a zrelosťou Kristovho veku. Zrelosti však logicky a prirodzene predchádza ono detstvo a jeho prirodzený proces vývoja. Preto Ježiš povedal: Ak nebudete, rozumej: ak neprijmete fakt, že duchovne sa potrebujete znova narodiť, a potrebujete aj rásť ako deti a dozrievať, nevojdete do Božieho Kráľovstva.

Vedz teda a pochop, že každé štádium detstva má svoj presne určený čas a v žiadnom nie je možné zostať. Netrpezlivosťou sa nikam nedostaneš. Duchovne kráčať znamená hýbať sa duchom a v Duchu, to jest myslieť a zmýšľať podľa Ducha. Až potom je možné v Duchu aj slúžiť.

P.S.: Ako deti v prenatálnom vývoji nežiadame o pomoc v domácnosti, tak deti v duchovnom prenatálnom vývoji, tie práve počaté, Boh neposiela slúžiť. Znovuzrodených však ihneď v deň narodenia.

Podpis: 5.ročná

Najnovšie príspevky