Buďte svätí…

20 FEBRUÁRA 2023
Ako sa cvičiť v svätosti?

Raní svätci sa vo svojich dušiach rozhodli zdržať sa všetkého, čo je podľa zákona Božieho dovolené, ale po čom pociťujú túžbu a nutkanie.

Toto láme vášeň.

Prís 16:3: Kto je mocný? Kto pokorí svoj zlý sklon, ako sa hovorí: Lepší je ten, kto je pomalý do hnevu, ako mocný; a ten, kto vládne svojmu duchu, ako ten, kto zaberá mesto.

Najnovšie príspevky