Byť tam

27 JÚLA 2022
Taká vec ako „len prejsť“ neexistuje.

Na každej ceste Deti Izraela v púšti postavili príbytok a priniesli všetky svoje obety.

Čo nás učí, že na každej ceste nášho života musíme byť tam, kde sme. Ale nesmieme zabudnúť na obety.

Môže sa zdať, že na svojej ceste niekam inam len prechádzame – ale v skutočnosti je tam, kde sa práve nachádzame, zmysel.

Najnovšie príspevky