Čakať a Čakať

11 JÚNA 2022
Včera sme strávili nejaký čas na polícii, lebo môj muž potreboval vybaviť technický preukaz a iné veci.

Niekoľkokrát sme boli poslaní inam, než sme mali byť – čo nebolo náhodou,- až nás nakoniec prijala jedna pani a hoci spočiatku nebola veľmi nadšená pomáhať nám, nakoniec povedala: “Príďte, ale o 13.00.”

Tak sme šli vybaviť iné veci a prišli o 13:00. A v momente, keď nás už mala prijať, jej kolega doniesol nanuk jej, aj ďalsej kolegyni, čiže ostala sedieť v kancelárii a my čakajúc pred dverami, sme sa modlili: “Bože, zmiluj sa nad ňou aj nad nami a požhenaj ju radosťou, aj pokojom skrze tie cukry, nech potom s radosťou slúži nám.”

A stalo sa 😉 Keď dojedla nanuk, pomohla nám ako sľúbila, aj keď zo začiatku taká ochotná nebola a všetko je v najlepšom poriadku.

Odkaz pre nás?

Čas čakania na úradoch, či inde je ti daný pre DOBRO – aby si mal čas na modlitbu za blížnych.

Ako povedal Ježiš:

“DÁVAJ a BUDE DANÉ tebe.”

Najnovšie príspevky