Čas Piatej Poľnice JE TU

14 MÁJA 2024
Napriek tomu, čo si kto myslí o Biblii a proroctvách posledných čias, Boh je verný a proroctvá Písma sa spĺňajú jedno za druhým. A pravdou je, že pred pár dňami ľudstvo naozaj vstúpilo do času naplnenia proroctva piatej poľnice Zjavenia.

Detaily si môže v Písme vyhľadať každý, kto verí. Dôkazom, že sa naozaj deje, čo proroctvo hovorí je aj fakt, že sa o zjaveniach “naprirodzených javov a bytostí” vyjadruje aj samotný Vatikán a to nie náhodne.

Vo svojom odkaze veriacim hovorí okrem iného toto:

„Prízrak“ sa vzťahuje na prípad, keď sa božská entita – ako je svätec, Panna Mária alebo samotný Kristus – dáva o sebe vedieť človeku na Zemi. Tento koncept je opakujúcou sa témou v Biblii a väčšina kresťanských denominácií potvrdzuje vieru, že takéto dotyky s nadprirodzenom sa môžu aj dnes vyskytovať v rôznych kapacitách.”

Celý článok ohľadne zjavení prízrakov a nadprirodzených bytostí, si môže každý prečítať na stránke Vatikánu (publikovanom 8.Mája 2024, klikni TU)

Mnohí si povedia, že to bude úžané, ak ľudia budú vidieť svätých, Máriu atď. Iní si poklopú po čele a povedia čosi iné. Na tom, čo povedia však absolútne nezáleží.

Najpodstatnejšie totiž je, že proroctvo tejto poľnice je odkazom, ktorý Boh sám nazýva PRVÉ BEDA a nie náhodou. A hovorí v ňom o strašných mukách, ktoré budú zažívať všetci, ktorí neposlúchli Kristov príkaz byť znovuzrodený. O mučiteľoch sa Boh v proroctve zmieňuje tiež detailne a okrem iného o nich hovorí, že

na hlavách boli akoby vence zo zlata a ich tváre boli podobné tváram Synom Adama. ” (Zjv 9:7)

Ak si predstavíš, čo hovorí Biblia a porovnáš to s tým, čo hovorí v smernici pre zjavenia prízrakov, svätých, Márie a iných nadprirodzených javov Vatikán, nemôžeš nevidieť, že sa jedná o tú istú udalosť, proroctvo a bytosti.

Len spôsob ako sa o ich príchode a výzore hovorí, zodpovedá duchu, či Duchu, ktorý o nich hovorí. A nie je náhodou, že tzv. “smernice” Vatikánu ani tentokrát nesmerujú žiadnu dušu na Krista.

Čo máš robiť v prípade, že nie si znovuzrodený a o proroctve piatej poľnice Zjavenia si sa práve dozvedel? Poslúchni Kristov príkaz a BUĎ ZNOVUZRODENÝ (viď Jn 3:3.5).

Ak nevieš čo ani ako, tak nás kontaktuj.

Najnovšie príspevky