Čas pre Ja

22 NOVEMBRA 2022
Písmo o rozpakoch v nás hovorí: “On musí rásť a mňa musí ubúdať.”

Sú chvíle, keď sa máš ohýbať ako trstina vo vetre.
A sú chvíle, keď máš zostať pevný ako skala proti prúdu.

Sú veci, ktoré ležia na periférii života. Vtedy každé „ja sa držím tohto“ a „ja si myslím . . .“ stojí v ceste k harmónii a pokoju. Každé takéto „ja“ je samotným koreňom a zdrojom zla.

Ale pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa týkajú účelu, pre ktorý si bol vložený do tohto sveta, vtedy musíš byť tou nehybnou skalou. Vtedy musíš povedať: “V tomto sa nepohnem.”

Toto “ja” nie je zlé. Je to „ja“, ktoré spĺňa účel, pre ktorý si „ja“ dostal.

Najnovšie príspevky