Čas pre ono “Ja”

18 JÚNA 2023
Sú časy, ktoré sa ohýbajú ako trstina vo vetre; a časy stáť pevne ako skala proti prílivu.

Sú chvíle, keď sa ohýbaš ako trstina vo vetre.
A sú chvíle, keď pôsobíš ako tvrdohlavá stena proti prúdu.

Sú veci, ktoré ležia na periférii života. Potom každé „ja to chápem tak“ a „môj názor je . . .“ stojí v ceste k harmónii a pokoju. Každé takéto „ja“ je samotným koreňom a zdrojom zla.

Ale pokiaľ ide o záležitosti, ktoré sa dotýkajú účelu, pre ktorý si bol poslaný do tohto sveta, vtedy musíš byť tou nepohyblivou stenou. Vtedy musíš povedať: “V tomto sa nepohnem.”

Toto „ja“ nie je zlo. Je to „ja“, ktoré spĺňa účel, pre ktorý si to „ja“ dostal.

Najnovšie príspevky