Účel Úsilia

Boh oslovil Jozueho z oblaku pri vchode do Svätostánku a poveril ho úlohou priviesť ľud Izraela do Zasľúbenej krajiny. Dt 31:23: Boh povedal Jozuovi: Buď silný a odvážny! Lebo privedieš ľud Izraela do krajiny, o ktorej som prisahal, že mu ju [...]

Účel Úsilia2023-07-23T07:12:53+01:00

Exil v Nás

KÝM NEVYLEČÍME PRÍČINU SVOJHO VYHNANIA, ZOSTÁVAME V EXILE, AJ V NAŠEJ VLASTNEJ ZEMI. Iz 1:27: Sion bude vykúpený súdom a tí v ňom, ktorí robia návrat k Bohu, budú vykúpení spravodlivosťou. Exil je viac než len geografická okolnosť. Aj keby napríklad [...]

Exil v Nás2023-07-21T04:16:04+01:00

Rozhodnutia

Pre väčšinu dnes neexistuje nič také ako jednoduchá morálna voľba. Veriaci v Krista sa riadi zlatým pravidlom. Dt 30:15-19: Hľa, dnes som pred teba postavil život a dobro, smrť a zlo...Vyber si dobro. Boh kladie tvoju ruku na správnu voľbu a hovorí: "Tu si [...]

Rozhodnutia2023-07-12T04:46:15+01:00

Len Ty

Každé z Božích stvorení je stredom vesmíru. Celý tento vesmír bol vytvorený len pre tvoju cestu. A celý tento vesmír bol vytvorený len pre cestu toho druhého. A pre ten môj tiež. V našej mysli je to nemožné. Sme koneční. Keď [...]

Len Ty2023-07-04T19:20:50+01:00

Ospevovaný nehrdina

Vytrhni sa zo svojej prirodzenosti a vstúp do ríše Boha. Tvoje najhrdinskejšie činy sú tie, ktoré si možno ani neuvedomuješ. Ako ten čas, kedy si sa mohol vyrovnať s chlapom vo vedľajšej kabínke a nikto by to nevedel. A naozaj si [...]

Ospevovaný nehrdina2023-07-03T22:02:59+01:00

Spájajúc sa

Skutočný Majster života nikdy neopúšťa tento svet. Skutočný Majster života nikdy neopustí tento svet - On ho prekračuje, ale stále je v ňom. Stále je tu, aby pomáhal tým, ktorí sú s Ním spojení požehnaním a radou, rovnako ako predtým, ba [...]

Spájajúc sa2023-06-23T04:18:57+01:00

Boh napĺňa

Máš strach ako vyžiť? Nemaj! Len poslúchni Boha a ži Ním prisľúbenú plnosť aj hojnosť všetkého. Dt 15:18: ...a Pán, tvoj Boh, ťa požehná vo všetkom, čo robíš. Človek si potrebuje urobiť iba schránku pre svoje živobytie a zo všetkých síl [...]

Boh napĺňa2023-06-16T06:34:17+01:00

Slnko a Mesiac

Čím viac sa pohneme vpred, tým hlbšie pochopíme pravdy za nami. Každý z nás je slnko aj mesiac. Slnko je stále – každý deň vychádza na oblohe tá istá ohnivá guľa. Mesiac sa však neustále mení – jedného dňa je celý, [...]

Slnko a Mesiac2023-06-07T04:03:37+01:00

Dom Božieho Slova

Dom plný kníh Božieho Slova je domovom Božieho Slova. Nádoba je definovaná svojim obsahom: Džbán s vodou je voda. Debna jabĺk sú jablká. Aj dom je definovaný tým, čo obsahuje. Naplň svoj dom knihami Božieho Slova a tvoj dom sa stane [...]

Dom Božieho Slova2023-06-02T04:16:54+01:00

Hovoriac sám so Sebou

My sme tým ja, s ktorým Boh hovorí. Boh hovorí sám so sebou, zabáva sa svojimi vlastnými myšlienkami. Myšlienky znamenajú pozadie, ktorým je svet. A tak vzniká svet Ale Biblia, to sú myšlienky samotné, zahalené do príbehov nášho sveta. A my? [...]

Hovoriac sám so Sebou2023-05-15T04:44:48+01:00

Z Generácie na Generáciu

Jedným z dôvodov, prečo Boh prikázal učiť Božie Slovo Jeho ľud Kňazom — a nie ekumenickým, t.j.štátnym — bolo, aby sa Boží ľud naučil rozlišovať sväté od všedného. Ak by to nerobili, Kňazi by tak nielen poškvrnili samých seba, ale aj Boží [...]

Z Generácie na Generáciu2023-05-16T04:47:13+01:00

Ten Vnútorný Hlas

Vnútri slov je príbeh. Vo vnútri príbehu je myšlienka. Vo vnútri myšlienky je veľké svetlo. Vo vnútri svetla je Boh. Existuje vonkajší svet a existuje vnútorný svet. Ako hlboko prenikneš, ako vysoko dosiahneš, vo vnútri vždy niečo dýcha. Vonkajší svet sa [...]

Ten Vnútorný Hlas2023-05-08T04:01:59+01:00
Go to Top