Šípy života

Život nie je o tom, kde si. Je o tom, kam smeruješ. Život Sáry bol stodvadsaťsedem rokov. (Gn 23:1) Všetky boli rovnako dobré. Akým smerom sa uberá tvoj život? Kamkoľvek si umiestnil jeho šíp. Keď tvoj šíp ukazuje navždy dozadu, pričom [...]

Šípy života2021-10-27T04:38:19+01:00

Dvaja ako jeden

Muž a žena sú dve polovice jedného celku. Kto sa  už skutočne do hĺbky zadíval do Písma videl, že Biblia nepozná muža a ženu (v manželstve) ako dve samostatné bytosti. Preto si musia obaja dávať pozor na svoje správanie, aby neurážali [...]

Dvaja ako jeden2021-10-25T18:53:09+01:00

Piate prikázanie

Ako rodičia, sme zástupcami Boha pre naše deti. Preto je našou povinnosťou žiť život hodný Jeho cti. V konečnom dôsledku zodpovednosť za dodržiavanie tohto prikázania padá na dieťa. Ale sú to rodičia, kto plnením svojich povinností voči Bohu, jednoznačne kladie základ pre [...]

Piate prikázanie2021-10-23T07:40:25+01:00

Abrahámov konečný test

Urob dnes niečo, čo nie je o tebe. Uteč sám pred sebou. Keď Boh požiadal Abraháma, aby vzal svojho syna, svojho jediného syna, syna, ktorého miluje, Izáka, a pozdvihol ho ako obetu na vrchu, Boh povedal: „Prosím“. Povedal: "Prosím, postav [...]

Abrahámov konečný test2021-10-22T06:57:37+01:00

Následky nevery Bohu

Vzhľadom na varovanie obsiahnuté v Hebr 10:35-39, kapitola 11 stavia čnosť viery do priameho protikladu k hriechu nevery tým, že odhaľuje, čo nevera spôsobila. V tejto kapitole čítame, že veriaci Židia sa v skúškach, ktoré na nich dopadli, stiahli v strachu, [...]

Následky nevery Bohu2021-10-20T05:31:46+01:00

Buď Chodiaci s Bohom

Veriaci chodia s Bohom, modlári iba do kostola. Chodiť teda možno nielen s naším vyvoleným, či vyvolenou, ale aj s Bohom. Písmo dokonca učí, že toto chodenie s našim Bohom, je prikázaním. A nie náhodou. Hebr 11,5: Vierou bol Henoch vzatý [...]

Buď Chodiaci s Bohom2021-10-19T07:51:22+01:00

Čo znamená: Skúmaj Seba Samého?

Ježiš Kristus vo svojom učení často hovoril o rozličných skúškach, ktoré nás, čoby veriacich v Krista, čakajú a neminú. Nie je to nič neprirodzené, ani nové, lebo každá situácia, ktorú človek zvykne nesprávne nazývať "nepríjemnosť, "problém", či "ťažkosť" nie je ničím iným, [...]

Čo znamená: Skúmaj Seba Samého?2021-10-17T05:39:42+01:00

Kľúč k Úspechu

Mojžiš potom židovský ľud ubezpečil, že napriek kliatbám, ktoré práve vyslovil, by si mali byť istí svojou schopnosťou zostať verní Božej Zmluve a využívať Jeho ochranu. Mojžiš Božiemu ľudu povedal: Dt 29,8: Musíte zostať verní svojej zmluve s Bohom, aby ste [...]

Kľúč k Úspechu2021-08-29T05:01:00+01:00

Zmena života začína v nás

Ponúkam ti tri jednoduché, ale výnimočne hlboké pravdy, ktoré majú moc úplne zmeniť tvoj život. Mnohí Židia v mestách a dedinách Ježišových čias boli jednoduchí, ale dbali na to, aby dodržiavali prikázania podľa svojho najlepšieho vedomia. Stanovili si čas pre každodenné modlitby [...]

Zmena života začína v nás2021-08-25T08:28:25+01:00

Jedna Veľká Rodina

Všetci sme jedna rodina. Nikto nie je v poriadku, kým nie sú všetci v poriadku. Akonáhle bola Zasľúbená zem obsadená, každá domácnosť každý rok priniesla do Chrámu svoje prvotiny: prvé ovocie svojho pozemku a poďakovala Bohu za krajinu. Ale nespravili tak [...]

Jedna Veľká Rodina2021-08-25T04:35:01+01:00

Dve Vzkriesenia

Pre ignoranciu a nezáujem, či nepoznanie Písma si mnohí myslia, že vzkriesenie bude len jedno, kdesi na konci ľudstva. Ale to nie je pravda. V skutočnosti je možné byť vzkriesený už dnes a pri druhom príchode nášho Pána Ježiša Krista, prijať aj [...]

Dve Vzkriesenia2021-07-30T12:15:30+01:00

Budúce povolanie

To, kde sa nachádzaš, je určené tým, kam máš namierené a nie sférou, z ktorej pochádzaš. Ak by bol vesmír hlúpou, chladnou náhodou a život nezmyselnou náhodnou nehodou prírody, potom sme my a všetko, čo existuje, väzňami našej minulosti. Nič nemá zmysel, pretože [...]

Budúce povolanie2021-07-28T04:50:08+01:00
Go to Top