Celou dušou, celou mysľou…

24 DECEMBRA 2023
Zamyslenie:

Dokonca aj veľké mysle, ktoré sú tu, musia odložiť svoj intelekt a nenechať sa ovládať svojim rozumom a poznaním, pretože sú náchylné na to, aby ich intelekt zviedol do takej miery, že ich koniec môže byť trpký. Podstatné v týchto časoch „nasledovania Krista pred Jeho druhým príchodom“ nie je nasledovať rozum a dôvod, ale plniť Božiu vôľu a prikázania celým srdcom, jednoducho vierou v Boha Izraela.

Uvedom si:Nechať sa ovládať ozumom a poznaním je jednoducho namýšľať si, byť namysleným, pyšným, nadutým. Ale nie múdrym. (1Kor 8:1)

Nechať sa viesť Bohom je to isté ako kráčať s Ním ako svojím Otcom: ruka v ruke. To je múdrosť.

Najnovšie príspevky