Celý On

30 SEPTEMBRA 2023
V túto noc sa medzi roztrúsenými vetvami nachádza skrytý Boh.

Tá sila, ktorá drží elektróny na ich obežnej dráhe a planéty na ich, neustále exploduje vo hviezdach nad nimi a je temnotou, ktorá vypĺňa prázdny priestor – tá sila je jeden celok a je to Boh.

To všetko nie je Boh. Je to prejav Boha. Všetko to mohlo zmiznúť v jedinom okamihu a pre Neho by sa nič nezmenilo.

Kde môžeš nájsť celého Boha? Všade, kde si On želá byť nájdený.

Napríklad na sviatok Sukot sa skrýva v niekoľkých roztrúsených konároch umiestnených na jesennom stánku.

Najnovšie príspevky