Cena Obeda Zadarmo

13 DECEMBRA 2023
Vo svojom prvom sne faraón videl, ako sa z rieky Níl vynorilo sedem statných kráv, za ktorými nasledovalo sedem chudých kráv, ktoré zožrali sedem statných kráv.

V druhom sne videl sedem zdravých klasov, ktoré zožralo sedem vychudnutých.

Gn 41:7: Faraón sa prebudil a videl, že to, čo videl, bol sen.

Obsah faraónových snov sa výrazne líšil od tých Jozefových. Faraón sníval o zvieratách a produkcii, ale nie o práci.

Jozefove sny sa však začali obrazom práce – bratia zbierali snopy na poli.

To odráža rozdiel medzi tým, ako Boh poskytuje obživu svätým a nesvätým ľuďom. Boh podporuje svätých ľudí priamo, v zaslúženej odmene za ich serióznu prácu, keď sa zosúladili s Jeho vôľou.

Naproti tomu nesvätí ľudia sa bránia myšlienke sebadisciplíny a práce; Boh ich teda udržiava pri živote len preto, aby sa – keďže oni nechcú oslavovať Jeho, na nich oslávil On sám. Navyše, výživa získaná bez námahy je chybná dobrota, pretože ľudská prirodzenosť je taká, že si skutočne nevážime niečo, čo sme získali bez námahy, na čom sme sami nepracovali.

Platí to aj v duchovnom živote v oblasti náuky, poznania, zjavenia, múdrosti atď. Ak sme pre ne nehľadali Boha my sami, osobne, ak sme s Ním my sami čas netrávili a neprijali Jeho jarmo učeníctva, nevážime si ich. Prečo je to tak? Lebo nás nikdy neučili, že skutočná hodnota, či cena všetkého nie je vec sama, ale námaha, ktorá sa na jej získanie vynaloží.

Dokonalým príkladom je naše Vykúpenie: jeho cenou je Kristova Krv.

Podobne, keď sme v pokušení myslieť si, že sa zaobídeme bez čestnej, staromódnej práce, musíme si uvedomiť, že takéto predstavy pochádzajú z našej hriešnej prirodzenosti. Podobne všetko, čo dostaneme „zadarmo“, je buď chybné, alebo to nevydrží.

A preto pamätajme na slová nášho Pána:

Jn 5:17: Ale Kristus im odpovedal: Môj Otec pracuje doteraz, aj ja pracujem.

Ž 128:1-2: Požehnaný je každý, kto sa bojí Pána; kto kráča Jeho cestami. Lebo budeš jesť z práce svojich rúk; budeš šťastný a budeš sa mať dobre.

1Tim 5:8: Veď kto si nezaobstaráva obživu na zabezpečenie svojej vlastnej rodiny, a najmä domácich, zaprel Kristovu vieru a je horší ako neveriaci.

1Sol 4:11: A snažte sa viesť pokojný život v rodinnom pokoji, starať sa o svoje veci, a živiť sa vlastnými rukami, podľa prikázaní, ktoré sme vám dali.

2Sol 3:10: Veď aj keď sme boli s vami, zvykli sme vás usmerňovať: že ak niekto nechce pracovať, nech ani neje.

P.S.: Nikdy nebolo slýchať, ani Písmo taký verš nepozná, že by ten, kto je Kristov, nepracoval, alebo bol na dávkach.

Najnovšie príspevky