Čí sme otroci?

25 MÁJA 2024
Keďže Boží národ má učiť o spôsoboch Boha zvyšok sveta, Boh svojmu ľudu zakázal predávať sa ako otroci Pohanom.

Ak to však Veriaci urobí, predaj je platný, ale jeho blízki príbuzní ho musia pri najbližšej možnej príležitosti vykúpiť späť.

Lv 25:55: Ak tvoj brat schudobnie a predá niečo zo svojho majetku a príde jeho Vykupiteľ, jeho Blízky Príbuzný, aby to vykúpil, vykúpi to, čo predal jeho brat.

Niektorí z nás sú tak pohltení svojou prácou počas šiestich dní pracovného týždňa, že sa stali jej otrokmi. Dokonca aj počas sabatu – týždenného „siedmeho roka“, v ktorom máme „voľno“ – je pre nich ťažké vymaniť sa zo zovretia, v ktorom ich drží ich práca.

Boh nás učí, že toto nie je správny spôsob života. Boli sme stvorení, aby sme slúžili Bohu: študovali Jeho Zákon a plnili Jeho prikázania. Odkedy nás Boh stvoril na tento účel, určite nám dal schopnosť ho naplniť. Aj keď pracujeme cez týždeň, nesmieme sa našou prácou nechať zotročiť; skôr by sme mali pracovať, aby sme využili plody našej práce na sväté účely. A počas sabatu by sme sa mali úplne povzniesť nad akúkoľvek asociáciu s našimi svetskými životmi.

Tým, že sa oslobodíme od nášho osobného zotročenia, urýchlime všeobecné vykúpenie ostatných, až kým bude celý svet slobodný, aby sa mohol bez prekážok usilovať o duchovnosť a Boha.

Najnovšie príspevky