Čierny Kôň

4 DECEMBRA 2021
Útlak bol stálym faktorom v histórii ľudstva. Silní takmer vždy využívali slabých, chudobných a izolovaných – a to z mnohých rôznych dôvodov. Či už kvôli čírej korupcii moci alebo chamtivej manipulácii za účelom osobného zisku, mocní muži a ženy znepríjemňovaili životy obyčajných, bezmocných ľudí.

Ak by sme sa ich na to spýtali, mnohí z nich by jednoducho pokrčili plecami a povedali, že „takto funguje svet.“  Ale táto bezbožnosť je lož. Svet takto nefunguje, ako sme toho všetci svedkami.

Preto, kto má uši nech počúva, čo Duch Svätý hovorí Cirkvám:

Zjv 6,6: A počul som, spomedzi Štyroch Živých Bytostí akoby hlas volal: „Miera pšenice za denár a tri štvrtiny miery jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď.“

Potom, čo Ján opísal čierneho koňa a jeho jazdca, počuje „spomedzi Štyroch Živých Bytostí akoby hlas volal: ,Štvrtina pšenice za denár a tri litre jačmeňa za denár; ale olej a víno nepoškoď“. Medzi štyrmi jazdcami je to nezvyčajný záver; nič iné sa nehovorí ani o nich okrem tohto verša. Tým, že sú tak oddelené, slová sú dvojnásobne dôležité. Keďže sa Štyri Živé Bytosti nachádzali okolo Trónu, hlas vychádzajúci zo stredu týchto Bytostí musel pochádzať od Toho, kto sedel na Tróne!

Sám Boh hovorí tieto slová!

To, čo tu Boh hovorí, bežne počujeme volať obchodníkov na trhoch skomoditami ako sú svetové burzy, ktorý kričí cenu svojho tovaru. Stanovuje relatívne hodnoty pre pšenicu aj jačmeň, pričom pšenica je trikrát hodnotnejšia ako jačmeň. Jej cena je však veľmi premrštená! „Štvrtina“ je tu v gréčtine choinix, čo je zhruba ekvivalent našej štvrtiny množstva obilia, ktoré normálny človek potrebuje denne na prežitie. V dávnych dobách si však za denár kúpil osem až desať litrov pšenice, nie jeden! Očividne ide o katastrofické ceny a aj keď ich prikážu najbohatší tohto sveta, Boh to dovolí. Prečo?

„Denár“ sa rovnal dennej mzde bežného robotníka, ako to Ježiš znázorňuje vo svojom Podobenstve o robotníkoch (Mt 20:1-16). Tieto ceny potom dávajú človeku nezávideniahodnú voľbu. Ak je slobodný, môže si kúpiť drahšiu, výživnejšiu pšenicu, no nemá nič nazvyš, alebo si môže kúpiť lacnejší, menej výživný jačmeň a zvyšok si odložiť na ďalší deň. Ak je však ženatý a má deti, môže si vybrať len jačmeň, pretože na živobytie svojej rodiny potrebuje viac ako jeden liter obilia. Žiadna z týchto možností skutočne neumožňuje danej osobe buď napredovať, alebo zostať zdravá, najmä ak má závislých.

Boh však prikazuje: „Olej a víno nepoškoď“, znamená, že životne dôležitej veci bude taký nedostatok, že bude buď na prídel, alebo predávaná za neľudské ceny, ale ceny oleja a vína budú relatívne nedotknuté. Prečo?

Mnohí komentátori Písma považujú olej a víno za luxusné veci, ale to nie je pravda. V staroveku boli olivový olej a víno základom stredomorskej stravy spolu s obilím, ako o tom svedčia mnohé knihy Písma. Aj keď človek nemôže žiť z oleja a vína tak, ako z obilia, ako práve zisťuje veda, aj tieto poskytujú dodatočnú a potrebnú výživu. Tieto veci sú k dispozícii počas jazdy a besnenia čierneho koňa, ale priemerný človek nebude mať prostriedky na ich nákup, pretože všetky jeho peniaze bude míňať za múku na chlieb!

Čo nám tu vlastne Boh hovorí? Kľúčom je pamätať si, že tento „hladomor“ prebieha súčasne s vojnami a zvesťami o vojnách druhého jazdca a ustavičných podvodov prvého jazdca. Sme v období konca prorockého obdobia pvého “beda” a pred nami sú ešte dve “beda”. Príležitostne už dochádza k útlmu prosperity, ale historická skúsenosť je taká, že obyčajný jedinec väčšinou len “prežije”. Presne ako Boh predpovedal v Gn 3:17-19, bude sa namáhať a trápiť, aby si ťažko zarobil biedne živobytie, len aby zomrel, opotrebovaný a zlomený za pár krátkych rokov.

Uvedom si preto veľmi dobre, že toto Boh povedal len človeku, ktorý Boha neposlúchol, ktorý sa proti Bohu vzbúril. O tebe to teda platiť nemusí a rozhodnutie je naozaj len v tvojich rukách UŽ DNES. Boh dal pevný prísľub, že ak my splníme Jeho prikázanie o desiatkoch, On na nás vyleje požehnania viac ako dosť – doslova 100-násobok, a že kvôli nám pohrozí žráčovi. Už chápeš aké je nosenie tvojich peňazí poisťovniam a bankám, ktoré ti prostriedky onedlho obmedzia na minimum, hlúpe? EU už dnes nemá na dôchodky, banky sú vypľundrované Šelmou a platí EU zákon, že v prípade krízy nedostane nik z bohatších medzi nami viac, než maximum 100.000 EUR. Je najvyšší čas sa zobudiť z opilstva vínom lži troch jazdcov apokalypsy, ktorí riadia spoločenský systém vo svete.

Úlohou čierneho jazdca je nasledovať ničivé vojny svojho červeného brata a ohavný podvod bieleho, s útlakom, korupciou a nedostatkom, aby ľudia zostali slabí a chudobní a mnohí zomreli. Je nad slnko jasné, že falošné systémy viery skutočne zabíjajú. Kedy to konečne, biedny človeče, pochopíš? Boh ťa nevykúpil, aby si zahynul, ale aby si mohol prijať Večný Život. Tak Ho konečne prijmi!

Ak už Kristov si, potom sa ani besnenia jazdcov Apokalypsy báť nemusíš, lebo Boh sa o svojho Syna naozaj stará tak, ako o Izael v čase na púšti. Inak by ani Ježiš, ani Peter a ďalší apoštoli nemohli Kresťanom napísať:

Mt 6,25-26: Preto vám hovorím: Nemajte ustarané srdce o svoj život, ako budete žiť, alebo čo budete piť, ani o svoje telo, čím sa zaodejete. Či život nie je viac ako jedlo a telo viac ako odev? Pozrite sa na Vtáky Nebies, lebo nesejú, ani nežnú, ani do skladov nezhromažďujú, a váš Otec v Nebesiach ich živí. Nie ste vy sami oveľa viac ako ony? 

1Pt 5,6-7: Preto sa pokorte pod mocnou Božou rukou, aby ste boli povýšení v pravý čas. Zložte svoju starosť na Pána a On vám pomôže, pretože Pán o vás dbá a stará sa o vás.

Podmienkou je, aby sme boli naozaj Jeho zmluvným ľudom. Tak na čo čakáš?

DNES, keď počuješ Jeho hlas, nezatvrdzuj si srdce!

Najnovšie príspevky