Čo môžem opraviť

9 MÁJA 2023
Ak máš svetlo, použi ho na opravu sveta.

Rabín Šimon sa trinásť rokov skrýval pred Rimanmi v jaskyni. Tam mal víziu nebeských bytostí, proroka Eliáša a dokonca aj Mojžiša. Práve tam zložil svoje učenie.

Keď vyšiel z jaskyne a prišiel do mesta, nepovedal: „Dovoľte mi, aby som vás osvietil vnútorným svetlom Tóry, svetlom, ktoré bolo skryté od šiestich dní stvorenia.”

Povedal: “Čo je vo vašom meste, čo môžem opraviť?”

Akékoľvek poznanie je dané ľudskej bytosti v tomto svete, akákoľvek múdrosť, osvietenie alebo inšpirácia, to všetko má len a výlučne jeden účel: pomôcť mu opraviť tento svet.

Najnovšie príspevky