Čo môžem opraviť?

16 NOVEMBRA 2021
Ak máš svetlo, použi ho na opravu sveta.

Istý Zákonník sa údajne trinásť rokov skrýval pred Rimanmi v jaskyni. Tam mal duchovnú skúsenosť s prorokom Eliášom a dokonca aj Mojžišom.

Keď vyšiel z jaskyne a prišiel do mesta, nepovedal: „Dovoľte mi, aby som vás osvietil vnútorným svetlom Božieho Zákona, Svetlom, ktoré bolo skryté počas šiestich dní stvorenia.”

Povedal: “Čo je vo vašom meste, čo môžem opraviť?”

Akékoľvek poznanie je dané ľudskej bytosti v tomto svete, akákoľvek múdrosť, osvietenie alebo inšpirácia, to všetko má len a výlučne jeden účel: pomôcť mu opraviť tento svet.

Najnovšie príspevky