Čo Nás Učia Bylinožravce

16 JÚNA 2022
Ako človek zmýšľa, taký je a zmýšľa podľa toho, čím svoju dušu krmí. Toto je Božie Slovo – je to pravda. Všetky zvieratá sú rozdelené na čisté a nečisté podľa toho, čo žerú, ako sa ku svojej strave chovajú, ako ju prijímajú a ako sa potom … správajú.

Veru, reč je skúškou pre ľudí. A tak ako zviera prežúva, tak reči človeka predchádza zmýšľanie o tom, čo človek v hlave nosí.

Flp 4,4-8: Čo sa týka zvyšku, Bratia v Kristovi, premýšľajte o všetkom, čokoľvek je pravda, čo je ušľachtilé, priame, čisté, plné pôvabu, jemnosti a krásy, všetko, čo je chvályhodné, ak čo je cnostné, a chvályhodné

Pavol tu napísal doslova chartu kresťanského myslenia. Máme sústrediť svoju myseľ na tieto vznešené veci – nie na politiku, nemorálne, či bulvárne plátky, nie na násilie. Toto všetko sú veci tohto sveta a v tomto smere je naša myseľ taká, že sme ako ovce. Žiadne iné domestikované zviera nedokáže žrať takú širokú škálu rôznych druhov zeleniny a bylín, zdanlivo bez veľkého poškodenia. Ježiš povedal, že “nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.” Ale človek Božie Slovo neprijíma.

Bohužiaľ, dnešný človek “žerie” a bez rozmyslu všetko, len nie Božie Slovo.

Veci, ktoré zabijú kravu, nezabijú ovcu. Podobným spôsobom sme schopní prijať do našej mysle veci, ktoré len zdanlivo nespôsobujú žiadnu škodu, ale ktoré rozhodne neposkytujú správny druh výživy pre správny druh myslenia.

Preto je našou zodpovednosťou, využívajúc silu Božieho Ducha, ktorým nás Boh pomazal (ak sa tak stalo), rozhodnúť sa premýšľať o veciach, ktoré sú pravdivé, čisté, vznešené, spravodlivé, milé, s dobrou povesťou, chvályhodné a čestné. A je jasné, že tomuto popisu v masmédiách väčšina vecí nezodpovedá. Voľba je naša, ale to je účel, na ktorý Boh chce, aby bol použitý Jeho Svätý Duch.

Ak budeme namiesto toho myslieť na zlo, budeme konať zle. Ježiš dokonca povedal, že SME zlí – nie, že budeme, ale už SME zlí. Pretože skutok nasleduje po myšlienke a naše skutky Boh za dobré nepovažuje. Nie sú totiž Božie a len Boh je dobrý.  Také jednoduché to je.

Myšlienky pochádzajú z toho, čím bola kŕmená naša myseľ. To znamená, že to, čím kŕmime našu myseľ, určuje a rozhoduje, ako budeme hovoriť a následne aj konať. To, na čo myslíme, definuje náš charakter, reč a naše postoje.

Pozri sa do zrkadla a uvidíš, že je to tak.

Najnovšie príspevky