Čo ťa zdržiava?

22 JÚNA 2023
Prevráť dnešný svet!

Keby si tam bol
a sily ničenia
sa chystali zničiť Jeruzalem
a ty si mal moc s tým niečo urobiť,
sedel by si a smútil a plakal?

Alebo by si postavil svet na hlavu, aby si zmenil históriu?

Tak čo ti bráni?
Obráť celý svet hneď teraz ako Apoštol Pavol – naplň ho Božím učením!

Najnovšie príspevky