Vyhradený Obsah

Učenie o tom, prečo vlastne Zachariáš onemel a ako to súvisí s nami, aby sme nezostali nemí ako on. Iskrička je špecifická forma náuky znovuzrodených, ktorú ti ponúkame novým spôsobom. Cena je dobrovoľná. Ty sám urči, nakoľko si ceníš náuku Slova a svoj [...]

Vyhradený Obsah2023-09-02T15:00:17+01:00

Vyhradený Obsah

List Solúnčanom je špecifický odkaz špecifickej tamojšej Cirkvi. A tajomstvo 1Sol 5:12-14 je laserom každého správcu - aj tej najmenšej bunky Božej Cirkvi. Iskrička je špecifická forma náuky znovuzrodených, ktorú ti ponúkame novým spôsobom. Cena je dobrovoľná. Ty sám urči, nakoľko si ceníš [...]

Vyhradený Obsah2023-08-26T18:48:37+01:00

SPR – 1Tim 4:4-5

Prvá z iskričiek, ktorej cieľom je pomôcť ti pochopiť, prijať a žiť daní verše Apoštola Pavla. A neveri by si, aké iskrivé to bude. Iskrička je špecifická forma náuky znovuzrodených, ktorú ti ponúkame novým spôsobom. Cena je dobrovoľná. Ty sám urči, nakoľko si [...]

SPR – 1Tim 4:4-52023-08-26T07:51:21+01:00

Iskričky

Iskričky sú špecifickou a ozaj iskrivou formou náuky Božieho Slova verš za veršom. Keďže sú to Iskričky, nie Hviezdy, máš na ich náuku presne SEDEM dní.

Iskričky2022-12-03T07:04:02+01:00
Go to Top