APL – Proroctvá Čísla 4

Tajomstvo proroctiev, ukrytých vo významoch biblických čísel je nádherné a hlboké ako Božia Múdrosť sama. A to, ktoré sa týka čísla 4 je také tiež. Ibaže toto číslo má ešte jeden aspekt navyše, ktoré iné nemajú. Boh je jednoducho neuveriteľné Tajomstvo, ktoré miluje [...]