KDR – Kľúč k Duchovnému Rastu

Viera je počiatkom duchovného života Kresťana a vedie do znovuzrodenia. Od tohto momentu začína ten nový, duchovný človek, rásť a dozrievať. Cieľom je dozrieť do plnosti Kristovho porozumenia a zrelosti, do dokonalosti a svätosti nášho Nebeského Otca. Ako zdravo duchovne rásť sa [...]

KDR – Kľúč k Duchovnému Rastu2021-11-28T11:29:51+01:00

UTB – Pochopenie Biblie

S počtom predaných kópií, ktoré o miliardy prevyšujú predajnosť akejkoľvek inej knihy, je Biblia bezpochyby najpredávanejšou knihou sveta všetkých čias. A každý rok si udržiava svoje najpredávanejšie postavenie. Biblia je Božím návodom na život pre ľudskú rasu. Napriek tomu len veľmi málo ľudí [...]

UTB – Pochopenie Biblie2021-11-28T11:29:45+01:00

ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 2

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z jedenástich lekcií, je minimálne jedenásť hodín prednášok a trinásť kvízov. Kurz je prístupný 11 týždňov. Podmienkou je absolvovanie predošlých kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na účet: xxx BIC: [...]

ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 22021-11-28T11:29:28+01:00

ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 1

Študent biblického proroctva musí získať úplné pochopenie Jánových vízií, ako aj obrazov a učení, ktoré sa v knihe Zjavenia nachádzajú, pretože je to nevyhnutné pre poznanie Božieho plánu pre ľudstvo, pred Jeho druhým príchodom a nastolením Jeho kráľovstva na tejto zemi. Kniha [...]

ZJV.1 – Zjavenie Apoštola Jána 12021-11-28T11:29:20+01:00

KPD – Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je nevyhnutným predpokladom pre záverečné prorocké učenie, obsiahnute v knihe Zjavenie. Preto je dôležité získať úplné pochopenie videní, obrazov a učenia knihy Daniel, pretože pre Kresťana je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Ježišovým Druhým príchodom a reálnym založením [...]

KPD – Kniha Proroka Daniela2021-11-28T11:29:03+01:00

PKC – Pochopenie Konca Čias

Tento kurz poskytuje prehľad štrnástich tém, ktoré sa týkajú proroctva konca čias, vrátane proroctiev o Spojených štátoch, novom svetovom poriadku, 3. svetovej vojne, Svätom Rímskom Impériu a mnohých ďalších, až po príchod Božieho kráľovstva. Po absolvovaní kurzu by mal každý študent poznať všetky dôležité pojmy [...]

PKC – Pochopenie Konca Čias2021-11-28T11:29:11+01:00
Go to Top