ZJV.2 – Zjavenie Apoštola Jána 2

Pokračovanie prorockej náuky knihy Zjavenie.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho z jedenástich lekcií, je minimálne jedenásť hodín prednášok a trinásť kvízov. Kurz je prístupný 11 týždňov. Podmienkou je absolvovanie predošlých kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení školného (55,00 € na účet: xxx BIC: xxx). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.