PRL – Anjeli – Boží Služobníci

Tento príbeh deťom vysvetľuje pôvod, existenciu, funkciu aj Boží zámer s anjelmi. Príbeh je jednoduchým, ale pravdivým opisom učenia Biblie o anjeloch. Ale poslucháčovi tieto fakty sprostredkúva v prijateľnej forme a to aj v opise padlého anjela a pravdy o ňom.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Do správy pre prijímateľa uveď kód PD01). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.