Anjeli – Boží Služobníci

Perlička deťom vysvetľuje pôvod, existenciu, funkciu aj Boží zámer s anjelmi, ale je oveľa viac. Dieťa je totiž na pozadí príbehu o anjeloch učené základné biblické pravdy viery, pravdu o stvorení človkea a nevyhnutnosti našej spásy. Fakty sú sprostredkované v detsky prijateľnej forme a to aj v opise padlého anjela a pravdy o ňom.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PD001). Zápis do nej je možný na požiadanie (len pre serióznych záujemcov) a to emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz