APL – Desať Rohov

Každý kto študuje Sväté Písmo vie, že žiadne slovíčko, ktoré nám Boh v Zákone odovzdal, nie je náhodné ani zbytočné. Boh svoje Slovo vysvetľuje sám. A sám nás učí aj dôvod a význam učenia o desiatich rohoch proroctva, ktoré je obsahom 6.lekcie tohto kurzu.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu, ktorá je obohatením a je viazaná na kurz KPD.L6. Preto je prístupná len vrámci štúdia kurzu KPD, po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: APL006). Mimo KPD.L6 kurzu je nepredajná. Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

[/student]