APL – TELESNÉ VÝTOKY

Táto lekcia sa zaoberá prípadmi telesných výtokov ako sú hlieny, hnis, voda, krv, moč, aj keď nie všetky sú opísané detailne v pasážach, o ktorých bude reč. To najdôležitejšie však je, že všetky tieto nečisté prejavy zjavujú nepochopenie moci krstu ponorením v Ježišovom Mene, neveru v túto moc a následný nevďak zaň. Poď a dotkni sa dnes Toho, Ktorý má na krídlach uzdravenie.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Prednáška je prístupná po zaplatení školného (15 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: APL030). Máš o ňu záujem? Klikni na email: info@hlaszpuste.com a iba ho odošli.

Prihlásiť sa na tento kurz