PRL – Chudobní v duchu

Keď Ježiš vyučoval ľud, zakaždým hovoril v podobenstvách o dvoch skupinách ľudí: o chudobných v duchu a pyšných pokrytcoch. Kto ale sú tí chudobní v duchu? A je chudoba v duchu pre spásu nevyhnutná? Odpoveď nájdeš v perličke.

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (5,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Do správy pre prijímateľa uveď kód PRL013). Zápis do nej je možný na požiadanie, emailom na info@hlaszpuste.com.