DFD – Oslobodzovanie od Démonov – Level 2

Služba oslobodzovania od démonov je základnou výbavou každého skutočne Veriaceho v Kristovi. Ale aby v nej každý, kto je Kristov, mohol byť efektívny a neublížil nej ani sebe ani blížnym, potrebuje poznať biblické učenie a pravidlá pre túto nesmierne mocnú službu. V tomto DESAŤ TÝŽDŇOVOM, intenzívnom kurze spoznáš a osvojíš si prorockú víziu vidieť na zemi povstať armádu osloboditeľov Božieho Kráľovstva. Obdobie, keď uvidíme miliardovú úrodu duší, je na nás a keďže vlna spásy prechádza zemou, je nevyhnutné, aby sa Cirkev pripravila.

TENTO KURZ JE V PROCESE AKTUALIZÁCIE. Obsahom kurzu, pozostávajúceho z deviatich lekcií, je vyše desať hodín prednášok, a na požiadanie je možný aj osobný, online meeting s lektorom. Kurz BUDE prístupný po jeho aktualizácii.

Prihlásiť sa na tento kurz