DMG – Démonológia

V tomto intenzívnom kurze spoznáš a osvojíš si biblické základy démonológie, t.j. náuky o démonoch, zlých duchoch a ich systémoch viery. A aj proroctva o Božej Armáde osloboditeľov priamo tu na Zemi. Bez poznania 100% biblickej doktríny démonológie by mocná služba oslobodzovania od zlých duchov zostala neefektívna. A to nie je Božia vôľa. Navyše, je čas splniť príkaz: Pripravte Cestu! Kurz je treťou úrovňou predošlých kurzov o službe Oslobodzovania od zlých duchov (tie sú podmienkou prihlásenia sa doň).

TENTO KURZ JE V PROCESE AKTUALIZÁCIE. Obsahom kurzu, pozostávajúceho z deviatich lekcií, je vyše desať hodín prednášok, a na požiadanie je možný aj osobný, online meeting s lektorom. Kurz BUDE prístupný po jeho aktualizácii.

Prihlásiť sa na tento kurz