PRL – Dobrovoľná Obeta Lásky

Čo je to dobrovoľná obeta a komu bola a je určená? A na čo vlastne? Kto a aký úžitok z nej má dnes, v časoch Novej Zmluvy? Aké je jej tajomstvo?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na účet: BE27 0004 1337 2873 BIC: BPOTBEB1. Správa pre prijímateľa: PRL024). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.