Dobrovoľná Obeta Lásky

Čo je to dobrovoľná obeta a komu bola a je určená? A na čo vlastne? Kto a aký úžitok z nej má dnes, v časoch Novej Zmluvy? Aké je jej tajomstvo?

Obsahom lekcie je prednáška vo forme audio streamingu. Lekcia je prístupná po zaplatení školného (10,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459 so správou pre prijímateľa: PRL024). Zápis do nej je emailom na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz