GIV – Milodary

Prikázanie lásky obsahuje konkrétne skutky milosrdenstva voči chudobným. Toto je charakteristickým znakom Kristovho spoločenstva skutočne Veriacich. Nemá to nič spoločné s charitou, ako ju poznáme zo sveta. Koľko ale máme dať? A komu patrí dať prednosť? Môžem dať a minúť pritom Božie požehnanie? Kurz je sprievodcom na ceste praktického života Cesty lásky, vo svetle učenia Ježiša Krista a o kozmickom echu dávania.

Obsahom kurzu sú 4 bohaté audio – lekcie, 5 kvízov a poznámky vo formáte PDF na stiahnutie. Kurz je prístupný po odoslaní prihlášky a úhrade školného (45,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459, so správou pre prijímateľa: GIV). V prípade záujmu odošli email kliknutím na info@hlaszpuste.com.

Prihlásiť sa na tento kurz