KPD – Kniha Proroka Daniela

Tento kurz je nevyhnutným predpokladom pre záverečné prorocké učenie, obsiahnute v knihe Zjavenie. Preto je dôležité získať úplné pochopenie videní, obrazov a učenia knihy Daniel, pretože pre Kresťana je nevyhnutné poznať Boží plán pre ľudstvo pred Ježišovým Druhým príchodom a reálnym založením Božieho kráľovstva na tejto zemi. Prostredníctvom Daniela Boh zjavil postupnosť svojho plánu pre krajiny a vládcov, ktorí budú na zemi v posledných časoch. Tajomstvá knihy Zjavenie nemožno úplne pochopiť bez predošlého pochopenia knihy proroka Daniela. V tomto rozhodujúcom kurze ti bude poskytnutý nielen náhľad na Starozákonné učenia knihy Daniel, ale bude ti do hĺbky vysvetlené tak, aby si bol pripravený na záverečné kurzy – kurzy Zjavenie 1 a Zjavenie 2. Získaš v ňom navyše aj mnohé praktické rady pre život viery, ako aj učenie o vyslyšanej modlitbe. Po absolvovaní tohto kurzu bude každý študent poznať dôležité prorocké obrazy a skutočne rozumieť učeniu knihy Daniel.

Obsahom kurzu, pozostávajúceho zo štrnástich lekcií, je vyše pätnásť hodín prednášok a šestnástich kvízov. NOVINKA: ku kurzu je možné objednať si aj slovenský preklad pôvodnej verzie tejto knihy s krížovými referenciami.Kurz je prístupný 14 týždňov. Podmienkou pre prihlásenie sa na tento kurz je úspešné absolvovanie a ukončenie predchádzajúcich kurzov. Zápis do kurzu je možný emailom na info@hlaszpuste.com po zaplatení študijného poplatku (75,00 € na číslo účtu: SK84 0200 0000 0045 9065 8459; do správy pre prijímateľa: KPD). Úhradou potvrdzuješ súhlas s pravidlami ochrany osobných údajov, používania stránky HZP a pravidlami štúdia.

Prihlásiť sa na tento kurz